Regulamin sklepu internetowego KamagraSklep.comRegulamin przekazuje informacje o Sprzedawcy i prawach Konsumenta. Określa zasady zawierania umów za pośrednictwem sklepu KamagraSklep.com, sposób prowadzenia sprzedaży i dostawy oraz zasady funkcjonowania Portalu.

§ 1 Definicje

1. Niniejszy regulamin posługuje się pojęciami, pod którymi należy rozumieć:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawca – firma, której Sprzedawca powierzył dostarczenie towaru do Kupującego (firma kurierska).

Konsument – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsument jest osobą fizyczną, która z przedsiębiorcą dokonuje czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Kupujący – każdy Konsument dokonujący zakupów w sklepie KamagraSklep.com

Portal – strona internetowa KamagraSklep.com, na której znajduje się sklep internetowy oraz poradnik informacyjny.

Produkt – towar zamawiany w Sklepie internetowym.

Regulamin – niniejszy Regulamin spełniający wymogi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep – sklep internetowy KamagraSklep.com.

Sprzedawca – przedsiębiorstwo KamagraSklep.com.

Użytkownik – każda osoba wchodząca na stronę portalu KamagraSklep.com, niezależnie od celu wizyty – czy to zakupowego, czy informacyjnego.

§ 2 Ogólne zasady korzystania z Portalu i Sklepu

1. Wejście na stronę KamagraSklep.com, korzystanie z dostępnych w niej informacji oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. Do przestrzegania określonych w nim zasad zobowiązują się zarówno Użytkownik (Kupujący), jak i Sprzedawca.

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto – zawierają podatek VAT. Ceny mogą różnić się od tych dostępnych w aptekach stacjonarnych.

3. Opisy produktów służą celom informacyjnym. Nie zastępują porady lekarza. Każdy lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub wytycznymi określonymi w ulotce. Niewłaściwe stosowanie leków to zagrożenie dla życia lub zdrowia. Sklep KamagraSklep.com zaleca konsultację lekarską przed użyciem zakupionych środków farmaceutycznych.

4. Aby dokonać zakupu w sklepie KamagraSklep.com, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową. Konieczne jest też posiadanie aktywnego adresu e-mail i czynnego numeru telefonu.

5. Sklep KamagraSklep.com realizuje wyłącznie sprzedaż detaliczną na rzecz Konsumentów.

§ 3 Zamawianie

1. Złożenie zamówienia w Sklepie odbywa się w następujących krokach:

 • Kliknięcie w wybrany produkt, wybór ilości opakowań i przyciśnięcie „Zamów”

 • Podanie danych adresowych do wysyłki (w tym adresu e-mail i numeru telefonu)

 • Oznaczenie okienka Captchy „Nie jestem robotem”

 • Przyciśnięcie „Zrealizuj zamówienie”

2. Podczas składania zamówienia system informuje Kupującego o koszcie przesyłki.

3. Dane osobowe Kupującego przechowywane są na czas realizacji zamówienia. W momencie sfinalizowania umowy (dostarczenia towaru) zostają usunięte z bazy.

4. Produkty ze Sklepu są oryginalne, w fabrycznych opakowaniach. Jednakże ze względu na specyfikę produktu i potrzebę dyskrecji większości klientów, zostają one dodatkowo zapakowane w neutralne kartoniki po paskach wybielających.

§ 4 Płatność

1. Płatność za zamówiony towar odbywa się wyłącznie za pobraniem. Kupujący dokonuje płatności gotówką u kuriera w chwili odebrania towaru.

§ 5 Dostawa

1. W przypadku zamówień złożonych do godziny 12.00, wysyłka odbywa się tego samego dnia. Zamówienia złożone po tej godzinie realizowane są dnia następnego.

2. Maksymalny czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi 2 dni robocze.

3. Wysyłka realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zamówione produkty dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem Dostawcy (firmy kurierskiej).

5. Kliknięcie przycisku „Zrealizuj zamówienie” oznacza akceptację treści zamówienia i potwierdzenie znajomości Regulaminu. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 6 Wysyłka zamówienia

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówione Produkty zostały wysłane jak najszybciej.

2. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar wolny od wad.

3. Dostarczenie Produktu wadliwego uprawnia Kupującego do złożenia reklamacji.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacja udzielana jest na podstawie gwarancji lub rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku skorzystania z rękojmi Kupujący ma prawo żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy. Przy czym ostatnia opcja jest stosowana wyłącznie przy wadach istotnych.

3. Aby złożyć reklamację, Kupujący wysyła odpowiednie pismo pocztą tradycyjną lub na adres e-mail Sklepu.

4. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. Jeśli konieczne będzie przedstawienie reklamowanego towaru, Kupujący dostarczy go na koszt Sprzedawcy – wyśle na adres określony w § 10 Regulaminu.

§ 8 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny jest prawem Kupującego będącego Konsumentem. Ma on na to 14 dni, przy czym termin liczy się od dnia otrzymania dostawy produktów.

2. Pierwszym krokiem Kupującego, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kupna, jest wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia – drogą tradycyjną na adres Sklepu lub e-mailem.

3. Kolejny krok to zwrot towaru na adres podany przez Sprzedawcę. Koszty bezpośrednie zwrotu ponosi Kupujący.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu kosztów po otrzymaniu towaru. Zobowiązuje się uczynić to niezwłocznie – nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia.

5. Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie koszty na rachunek bankowy – zarówno koszt towaru, jak i koszt przesyłki.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Informacje o ochronie danych osobowych w Sklepie znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności”.

Sklep KamagraSklep.com gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zamówienia. W tym zakresie Sprzedawca ściśle przestrzega regulacji określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3. Administratorem danych osobowych jest firma KamagraSklep.com.

4. Strona wykorzystuje pliki cookies.

§ 10 Kontakt ze Sprzedającym

1. Wszelkie informacje o działalności Sklepu i Portalu udzielane są drogą telefoniczną, e-mailową lub listownie:

Telefon: 507 215 056

E-mail: [email protected]

Adres korespondencyjny:

8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ

§ 11 Postanowienia końcowe i zastrzeżenia

1. Treść Regulaminu jest zgodna z przepisami prawa. W żaden sposób nie ogranicza obowiązujących praw Konsumenta.

2. Strony – Sprzedawca i Kupujący – zawierają umowę wyłącznie na czas realizacji zamówienia. Po dostawie towaru umowę uznaje się za zrealizowaną.

3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na adres siedziby Sprzedawcy.

Zobacz leki na potencje

Kupując u nas masz gwarancję...
Dostawa Wysyłka

Zamawiając w naszym sklepie klienci mogą liczyć na ekspresową realizację zamówień. Po złożonym zamówieniu czas oczekiwania na przesyłkę wynosi maksymalnie 48h.

Dostawa Dyskrecja

Wiemy jak ważna dla naszych klientów jest dyskrecja, dlatego nasze preparaty pakujemy w dyskretne koperty bąbelkowe które nie są w żaden sposób oznakowane.

Dostawa Oryginalne produkty

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego wszystkie nasze produkty importujemy bezpośrednio od producentów. Zapewniamy 100% zadowolenia lub zwrot poniesionych kosztów.