Jakie są wskazania do stosowania?

Preparat Viagra jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako brak możliwości uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego."

Jak działa i dla kogo jest przeznaczona?

Preparat Viagra pomaga osiagnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego podniecenia seksualnego. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Skład:
1 tabl. zawiera 25 mg, 50 mg, 100 mg sildenafilu w postaci cytrynianu.


Działanie:
Sildenafil jako inhibitor fosfodiesterazy typu 5 wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.


Wskazania:
Preparat jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu prącia.
Dla skutecznego działania preparatu konieczna jest stymulacja seksualna.


Przeciwwskazania:
  • Równoczesne stosowanie donorów tlenku azotu lub azotanów w jakiejkolwiek postaci;
  • stosowanie u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest zalecana;
  • ciężka niewydolność wątroby,
  • hipotonia (ciśnienie krwi <90/50 mmHg),
  • niedawno przebyty udar mózgu lub zawał serca,
  • dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki jak retinitis pigmentosa oraz nadwrażliwość na lek.


Interakcje:
  • Nie należy stosować preparatu w przypadku zażywania leków azotanów lub leków uwalniających tlenek azotu.
  • Inhibitory izoenzymów cytochromu P450: 3A4 i mniejszym stopniu 2C9, mogą zmniejszyć klirens sildenafilu.
  • Nie zaleca się jednoczesnego stosowania sildenafilu i ritonawiru, a w żadnym przypadku max. dawka sildenafilu nie powinna przekroczyć 25 mg w ciągu 48 h. Przy stosowaniu ketokonazolu, erytromycyny i cymetydyny powinno rozważyć się wstępną dawkę 25 mg.
  • Sok grejpfrutowy może powodować nieznaczne zwiększenie stężenia sildenafilu w surowicy.


Działania niepożądane:
Występujące z częstością >1% to: bóle głowy, uderzenia gorąca, zawroty głowy, dolegliwości dyspeptyczne, uczucie zatkanego nosa, zaburzenia widzenia. W przypadku stosowania sildenafilu częściej niż jest to zalecane są doniesienia o występowaniu bólów mięśniowych. Objawy niepożądane miały charakter łagodny lub umiarkowany, a ich częstotliwość i nasilenie zwiększały się proporcjonalnie do dawki.


Dawkowanie:
Zalecaną dawką jest 50 mg zażywane w zależności od potrzeb na około 1 h przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawka może być zwiększona do 100 mg lub zmniejszona do 25 mg. Max. zalecana dawka wynosi 100 mg. Max. zalecana częstość stosowania preparatu wynosi raz na dobę. Jeżeli preparat zażywany jest podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia leku na czczo. U osób w podeszłym wieku ze względu na zmniejszony klirens sildenafilu zalecaną dawką początkową jest 25 mg. W zależności od skutecznośc i tolerancji leku, dawka może być zwiększona do 50 mg i 100 mg. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30ml/min) ze względu na zmniejszony klirens sildenafilu oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby, należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawka może być zwiększona do 50 mg i 100 mg. Preparat nie może być stosowany u osób poniżej 18 lat.


Uwagi:
Viagra nie jest przeznaczona do stosowania przez kobiety. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługą maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na preparat.


Ostrzeżenia specjalne:
Przed zastosowaniem należy określić zaburzenie erekcji i określić jego przyczynę. Ponieważ z aktywnością seksualną wiąże się pewne ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności układu krążenia; przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzenia erekcji lekarz powinien rozważyć ocenę stanu układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Sildenafil wykazuje właściwość rozszerzania naczyń, powoduje niewielkie, przejściowe obniżenie ciśnienia krwi. Przed przepisaniem sildenafilu należy starannie ocenić, czy dany pacjent może być podatny na działanie rozszerzające naczynia, szczególnie w czasie aktywności seksualnej. Pacjenci ze zwiększoną wrażliwością na środki rozszerzające naczynia krwionośne to pacjenci z lewokomorowym zaburzeniem odpływu krwi (np. zwężeniem ujścia aorty czy zaciskającą kardiomiopatią przerostową) oraz pacjenci z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej. Preparat nasila hipotensyjne działanie sildenafil, należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia (takimi jak zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) oraz u pacjentów ze schorzeniami predysponującymi do wystąpienia priapizmu (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi lub białaczka). Dotychczas nie zbadano bezpieczeństwa oraz skuteczności jednoczesnego stosowania sildenafilu oraz innych metod leczenia zaburzeń erekcji. Sildenafil nasila przeciwagregacyjne działanie nitroprusydku sodu. U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub z czynną chorobą wrzodową sildenafil powinien być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści i zagrożeń.